Ett brädspel är kort och gott en typ av spel som spelas på ett bräde (spelplan) av två eller fler spelare.

Spelformen tros ha funnits i tusentals år och redan i Romarriket spelade man olika typer av brädspelsvarianter såsom kvarnspel.

Nedan har vi listat tidernas populäraste brädspel. Frågan är, klarar du av att bemästra dem?

Backgammon

Brädspelet Backgammon har sina rötter i Iran och sägs ha uppfunnits för över 1500 år sedan. Spelet fick på allvar fäste i västvärlden när en nyare version av Backgammon togs fram i USA under 1920-talet.

Spelplanen i Backgammon består av ett bräde med tolv stycken pilformade rutor på varje sida. Spelarna har varsin färg (svart eller vitt) och målet i spelet är för spelarna att förflytta de 15 spelpjäserna till sina respektive ”bo”.

Spelet börjar med att en av spelarna slår tärningarna (vem som börjar bestäms innan spelet drar igång, förslagsvis genom att slå vars en tärning och låta spelaren som får högst börja). De nummer som tärningen hamnar på är antalet steg som spelaren får flytta sina pjäser. Om tärningarna exempelvis hamnar på nummer fyra och fem får spelaren gå sammanlagt nio steg. Spelaren kan själv välja om han eller hon vill gå alla nio steg med en pjäs, eller gå fyra steg med en pjäs och fem steg med en annan.

Om en spelare skulle få samma siffra på bägge tärningarna ges dubbelt så många steg. Så en spelare som exempelvis slår två fyror får gå sammanlagt 16 steg (4+4+4+4).

Spelarnas pjäser flyttas mot varandra och kommer därför att mötas under spelets gång. Pjäserna kan inte hamna på en ruta som redan är tagen av motspelaren.

Något som är viktigt att se upp med i Backgammon är att lämna pjäser ensamma på spelplanen. En spelpjäs som står ensam på en ruta i Backgammon kallas för ”blood” och kan bli attackerad av motspelaren. Om motspelaren lyckas attackera den ensamma spelpjäsen (hamna på samma ruta) slås spelpjäsen ut och läggs i mitten av brädet. Pjäsen måste sedan börja om från början igen.

En spelare som har alla sina pjäser på sin hemkvadrat får börja ta av pjäserna. Vinnaren i Backgammon är den spelare som först tar av alla sina spelpjäser från brädet.

Backgammon Brädspel

GO

Precis som Backgammon är GO ett populärt brädspel för två spelare med en lång historia. Spelet uppfanns i Kina omkring 500 år f.Kr. och spreds sedan vidare till Korea och Japan och senare även till västvärlden.

Det enda som krävs för att spela GO är ett bräde (som finns i flera olika storlekar) samt svarta och vita stenar. Till skillnad från många andra spel (exempelvis schack) läggs pjäserna i GO på kryssen istället för i rutorna på brädet. Målet i spelet är att kontrollera så stor del av spelplanen som möjligt.

Spelet börjar med att en spelare placerar en av sina stenar på ett valfritt kryss på spelplanen. Därefter är det spelare nummer tvås tur att göra detsamma. Enligt traditionen är det den mer erfarne spelaren som använder de vita stenarna och spelaren med svarat stenar som börjar att lägga.

Spelet går ut på att omringa motståndarens stenar och ta över så mycket territorium som möjligt. Varje territorium som erövrats ger en poäng och den spelare som har flest poäng när spelrundan är över vinner!

Schack

Vart det världsberömda brädspelet Schack egentligen kommer från är än idag omtvistat. Många länder uppger sig ha kommit på spelet men mest troligt är att Schack har sitt ursprung i Indien under 500-talet, då under namnet ”Chaturanga”.
Schack spelas mellan två spelare på ett bräde med 8×8 rutor. Varje spelare har vars 16 spelpjäser som placeras på de två raderna närmast spelaren. Pjäserna består av en kung, en dam, två torn, två löpare, två springare och 8 bönder. Alla bönder står på raden längst fram.

Spelet börjar med att en av spelarna flyttar en av sina pjäser. Därefter är det motspelarens tur. Det finns olika regler för hur pjäserna kan röra sig. Exempelvis kan en boende endast gå ett steg fram, springarna kan gå diagonalt och tornen lodrätt och vågrätt. När en spelare flyttar en pjäs till en ruta där motspelaren har en pjäs slås denna ut och är inte längre med i spelet.
När en spelare kan komma åt motståndarens kung säger man ”Schack”. Om en spelare inte kan göra något drag utan att kungen blir utslagen har denna blivit satt i ”Schackmatt” och spelet är slut.

Schack är ett underhållande spel som kräver både tålamod, strategiskt tänkande och förmågan att kunna läsa motspelarens kommande drag.

loading
×